Ureditev etažne lastnine

Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina na skupnih delih, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom zgradbe.

Če želimo določiti etažno lastnino morajo biti izpolnjeni fizični pogoji za obstoj etažne lastnine v zgradbi, torej funkcionalna samostojnost samostojnega dela zgradbe in pristop do posameznih delov zgolj z uporabo skupnih delov.

Predpogoj za vzpostavitev etažne lastnine je vpis stavbe v kataster stavb.

Etažna lastnina se lahko določi na osnovi:

  • akta o oblikovanju etažne lastnine, ki ga sprejme lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice,
  • sporazuma o oblikovanju etažne lastnine, ki ga sprejmejo solastniki stavbe,
  • sodne odločbe v nepravdnem postopku.