Pridobitev hišne številke

Hišna številka je praviloma numerična (številčna) oznaka stavbe, mogoča pa je tudi alfanumerična oznaka (npr. 7 a ).

Praviloma se določi po zaporedju lege stavbe. Lega stavbe s hišno številko je določena s centroidom stavbe.

Hišne številke se pod pogoji, ki jih določajo predpisi, določijo stanovanjskim ali poslovnim stavbam, ki so evidentirane v katastru stavb in so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oz. opravljanju poslovne in druge dejavnosti.

Če stavba še ni evidentirana v katastru stavb ali registru nepremičnin, mora vlagatelj poleg zahteve za določitev hišne številke vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb oziroma izpolniti vprašalnik v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

Obstoječa hišna številka se ukine v primeru odstranitve ali porušitve stavbe, ki ji je določena hišna številka, razen v primeru nadomestne gradnje. V primeru, ko se stavba odstrani zaradi inšpekcijskega ukrepa, se hišna številka odstranjene stavbe ukine. V primeru, ko se stavba odstrani zaradi nadomestne gradnje, nova stavba ohrani hišno številko, ki je bila določena “stari, odstranjeni” stavbi.