Inženirska geodezija

Inženirska geodezija je tisto področje geodezije, ki ga potrebujete pri izvajanju vseh gradbenih projektov.

Naš širok spekter storitev, zagotavlja celovito podporo pri gradnji, urejanju nepremičninskih evidenc in kasnejšemu vzdrževanju.

Za vas lahko izdelamo:

  • geodetski načrt, ki ga potrebujete za pripravo gradbene dokumentacije,
  • zakoličbeni načrt in zakoličbo novo nastajajočega objekta,
  • kontrolne meritve za merjenje premikov (posedanj) terena in grajenih objektov,
  • določitev zemljišča pod stavbo,
  • vpis objekta v kataster stavb.