Urejanje podatkov o parcelah

Urejanje podatkov o parcelah vsebuje različne postopke s katerimi lahko evidentirate podatke v zemljiškem katastru.

 • Ureditev meje
 • Izravnava meje
 • Parcelacija
 • Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Urejanje podatkov o stavbah

Urejanje podatkov o stavbah sestavljajo postopki s katerimi lahko prenesemo obliko načrtovanega objekta v naravo, uredimo etažno lastnino v večanovanjskih stavbah ali pridobimo ustrezno hišno številko.

 • Ureditev etažne lastnine
 • Pridobitev hišne številke

Listine

Naročite lahko različne listine, ki so potrebni v nadaljnih postopkih ali posebne dokumente, ki omogočajo lažje upravljanje vaših nepremičnin.

 • Potrdila in ostale listine
 • Nepremičninska knjiga

Načrti in izmere

V primeru načrtovanja ali izvedbe prostorskih posegov ter pri evidentiranju nastalih sprememb potrebujete različne tipe načrtov ali posebnih meritev, kot so geodetski načrt za potrebe projektiranja, izmera za vpis v Zbirni register gospodarske javne infrastrukture ali različna dela inženirske geodezije.

 • Geodetski načrti
 • Izmera za vpis objektov v Zbirni register gospodarske javne infrastrukture
 • Zakoličbe in ostala inženirska geodezija